Skriftstørrelse

Hopp til her

Kommuneoverlege 50% fast (ID 1295)

Kvinesdal kommune er en vakker, vennlig og vågal kommune på Sørlandet med ca. 6000 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv og gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter. Kvinesdal kommune er en del av Lister-regionen, som består av 6 kommuner med ca. 37 000 innbyggere. I Lister er det mye samarbeid på tvers av kommunegrensene, noe som styrker tjenesteutviklingen, og er positivt for den enkelte kommune. Det er nå ledig fast 50 % stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisatorisk plassert i rådmannens stab.

Litt mer om stillingen:

I stillingen som kommuneoverlege er det samfunnsmedisinske perspektivet viktig. Dette gjelder helsemessig og sosial beredskap der kommunen skal ha nødvendige planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene. Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunen.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Alle kvalifiserte oppfordres til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.

Ansvarsområder:
 • Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.
 • Ansvarlig for miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap
 • Fagansvar for legetjenesten og fastlegene i kommunen
 • Forebyggende arbeid, helseovervåkning og helseopplysningsarbeid
 • Pådriver i kvalitetsarbeid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Saksbehandling av politiske saker innen fagfeltet
 • Delta i fagnettverk og aktuelle samarbeidsutvalg
 • Samhandling med overordnede helsemyndigheter, helseforetak og andre eksterne samarbeidsparter
 • Stillingen vil ha forankring i kommunens ledelse og være en viktig bidragsyter i kommunens helhetlige og tverrsektorielle utvikling. Deltakelse i planarbeid, for eksempel kommuneplan, delplan helse/omsorg, samfunnssikkerhet og beredskap 
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse og kriseteam
 • Bidra i arbeidet med rekruttering og spesialistutdanning (LiS) av kommunens leger
Kvalifikasjoner:
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • LIS1utdanning. Spesialisering i samfunnsmedisin er ønskelig. Annen relevant klinisk spesialitet kan også komme i betraktning.
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper:
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Relevant erfaring
 • Evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Gode norskkunnskaper
 • Fleksibel og opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
Vi kan tilby:
 • Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
 • Eventuelt mulighet for jobb ved Kvinesdal legesenter
Kontaktperson:
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne Berit Åtland Hansen, telefon 47476906 eller rådmann Jens Arild Johannessen, telefon 95739153.

Søknadsprosessen:
 • Det søkes via elektronisk søknadsskjema
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av ny dato (jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4) og egenerklæring MRSA/tuberkulose
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.
Søkere oppfordres til å søke på vårt elektroniske søknadskjema, søknadsskjema finner du her.
Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.
Oppgi stillingsID.

Søknadsfrist: 30.09.19

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.

 

 

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08-15
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Kommunenummer: 1037
Organisasjonsnummer: 964 964 076

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 35 77 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Webredaktør: Hege Fåland Ludviksen


Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me