Digital postgang

Kommunen ønsker å tilby sikker og enkel digital postgang til innbyggerne. Derfor innfører vi nå digital post for enda flere tjenester, og fremover blir dette tilgjengelig for saksgangsdokumenter fra barnevernet, for flere helse- og omsorgstjenester, voksenopplæring og flyktning. 

Mer informasjon om løsningen finner du her: https://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse

Kommunen er allerede i gang med digital post for flere tjenester, og det er viktig for oss at alle mottakere holder sin kontaktinformasjon oppdatert. Først da blir tjenesten så god som den kan være - både for oss og for deg som bruker. Dersom du ikke registrerer en digital postkasse, så får du brevene fra oss i postkassen din som vanlig. Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon.

Kommunen innfører samtidig digitalt arkiv for de nevnte tjenestene, slik at vi får en smidigere saksbehandling og enklere tilgang til det som ligger i arkivet vårt. For oss er disse to endringene en viktig digitalisering, og vi gleder oss over å at det gjør vårt tilbud til deg som innbygger og bruker enda bedre!