Hvor kan man melde skader på kabelnett

Dersom man observerer trær som henger over kabellinjer i kommunen bør man melde det inn.

Telenor ber om at slike saker meldes inn på https://www.telenor.no/privat/kundeservice/telenor-kabelnett/innmeldskader.jsp

Valg: "Meld inn skade på Telenors nett"

Disse skadene kan meldes inn:

Trær over linjen/ fare for Telenors linjenett

Har gravd med kart fra gravemelding, funnet ukjent kabel - kabelpåvisning 

Har sett skader på Telenors kabler / utstyr (påkjørsel / graveskade / hærverk) 

Observert slakk / stram kabel hos Telenor 

Jeg / vi har skadet Telenors kabler / utstyr 

Fjerne / utbedre Telenors infrastruktur som er til fare for liv og helse