Nå er det slutt på for høye fluorverdier i drikkevannet på Kvinlog

Det er nå drift på fluorfjerningsanlegget ved Kvinlog. Anlegget har vært operasjonelt over tid og vannanalysene viser at fluorinnholdet er under kravene. Dette betyr at beboerne som har kommunalt vann ved Kvinlog har normale fluorverdier i drikkevannet.

Bilde av flourfjerningsanlegget