Bygdebok på internett!

Kvinesdal kommunes nye bygdebok skal utgis både som tradisjonell bok og fritt tilgjengelig på internett via lokalhistoriewiki.no. 

-Det er to hovedgrunner til at vi ønsker å bruke internett, sier bygdebokforfatter Amund Pedersen. For det første er bygdeboka finansiert av det offentlige og det er viktig at allmennheten får fri tilgang til det som produseres. For det andre vil folk på denne måten kunne følge prosessen underveis i arbeidet med historieskrivingen. Tekstene vil bli lagt ut etterhvert som de er klare og vi ønsker tilbakemelding fra publikum før tekstene trykkes.

Den første teksten om gården Narvestad i gamle Fjotland kommune ble lagt ut i starten av mai, og forfatteren melder at tekstene vil komme fortløpende utover i året. Planen er å starte med Fjotland og så arbeide seg sørover.

Kvinesdal kommune samarbeider med Norsk Lokalhistorisk institutt som drifter og kvalitetssikrer stoffet på lokalhistoriewiki. Nettsiden er en unik kilde til lokalhistorie fra hele landet.

Prosjektet er et nybrottsarbeid. Selv om en del bygdebøker har blitt digitalisert i ettertid, har ingen bygdebøker tidligere blitt skrevet parallellt på nett og for bok.

-Det åpner en del nye muligheter som vi håper å utforske gjennom prosjektet. Et annet fantastisk resultat av dette er jo at prosjektet kan leve videre etter at boka er trykt. Nye generasjoner kan få plass, og historier som ikke får plass i den trykte versjonen kan utbroderes her. Og tenk på alle bildene man kan få plass til.

Tidligere i vår var Chris Nyborg fra Norsk Lokalhistorisk institutt i Kvinesdal og holdt et kurs i Lokalhistoriewiki. Det er planlagt flere oppfølgingskurs og workshops.

Besøk bygdeboka her:
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Bygdebokprosjektet_for_Kvinesdal
www.facebook.com/kvinesdalbygdebok