Informasjon om transport av vindturbiner

Tonstad Vindpark As informerer om følgende tider for transport fra Kleven brygge til Sandvand:

Det er transport hver natt fra søndag til fredag fra kl. 21.00 - 06.00. Det må påregnes kø på strekningen i denne perioden.

Transporten av de lange bladene vil starte 27. juni fra kl 21.00 - 06.00 denne transporten vil ha eskorte fra statens vegvesen og politiet. 

Tonstad Vindpark har meldt til myndighetene et ønske om å la bilister kjøre forbi lastebilen der dette er mulig langs transport-ruten. Lastebilen med eskorte vil derfor stoppe og la bilister kjøre forbi kun på steder der det er trygt. Politiet og Statens vegvesen vil bestemme hvor og når stoppene vil skje.