Opplæringsjakt på villrein

Villrein

Er du interessert i villreinjakt? Er du mellom 16-18 år? Bur du i Kvinesdal? Då kan du bli med på opplæringsjakt på villrein til hausten. I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt i to periodar hausten 2019. Første periode er 30.8 – 1.9. Andre periode er 6.9 – 8.9. Tilbodet gjeld ungdom i alderen 16 – 20 år busett i kommunane Kvinesdal, Åseral, Bygland.

Lenke til innbydinga finn du her.