Informasjon om transport av vindmøller uke 33

På grunn av asfaltarbeid på Fv-465, vil vindmølletransporten til Tonstad Vindpark parkere i Nesgata og ved Kulturhuset i uke 33.
Dette gjelder for mandag den 12.08, tirsdag den 13.08 og onsdag den 14.08, fra ca. kl. 19:45 – 24:00.
Transporten vil ikke sperre begge kjørefeltene, slik at det er passering på disse stedene.
Transporten direkte til byggeplassen på Tonstad, vil også starte kl.19:00, i stedet for kl.21:00, på grunn av asfaltarbeidene.