Skriftstørrelse

Hopp til her

Begrenset høring/offentlig ettersyn: Områderegulering for Feda

Forvaltningsutvalget vedtok i møte den 28.03.19, sak 26/19, å legge forslag til områderegulering for Feda (10372015005) ut på begrenset høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.

Arbeidet med områderegulering for Feda startet opp høsten 2011. Planen var gjenstand for 1. gangs behandling i september 2015 og 2. gangs behandling i mai 2018. Planforslaget var på 2. gangs høring/offentlig ettersyn i tidsrommet 13.06.-10.09.18. Planforslaget var gjenstand for 3. gangs behandling i forvaltningsutvalget 28.03.19, ska 26/19.

Formålet med planen er å fremheve og bevare det særegne og godt bevarte bygnings- og kulturmiljøet på Feda. Planen skal legge til rette for fortetting av boliger og sjøbuer samtidig som den tar hensyn til omgivelsene og byggeskikk.

Etter høringsperioden i 2018 har det vært behov for å endre deler av planforslaget. Det er kun endringene knyttet til BFS65 og BFS66 som har utløst behov for begrenset høring/offentlig ettersyn. Øvrige endringer betinger altså ikke ny høring/offentlig ettersyn.

Ved vurdering av to av de innkomne merknadene etter 2. gangs offentlig ettersyn ble det avdekket at deler av landbrukseiendommen på Sande var utlagt til boligformål (del av BFS65 og BFS66). Forvaltningsutvalget vedtok i sak 26/19 at landbrukseiendommene skal endres fra boligformål til LNF-formål. Årskaken til dette er at det ikke er ønskelig at jordlova settes til side i forhold til forvaltning av landbrukseiendommene.

Høringen/offentlig ettersynet er begrenset til kun å gjelde nevnte endring av arealformål knyttet til BFS65 og BFS66. Eventuelle merknader må sendes skriftelig til Kvinesdal kommune innen 01.05.19.

Etter høringsfristens utløp vil saken blir fremlagt på nytt for forvaltningsutvalget (06.06.19) som vil innstille ovenfor kommunestyret som så fatter endelig planvedtak (19.06.19).

Det gjøres oppmerksom på at plankartet også er tilgjengelig i digital versjon på Listerkart på kommunens hjemmeside (velg "Reguleringsplaner under arbeid" på menypunkt "Kartlag").

 Plandokumentene

Planvedtak sak 26/19

Notat til forvaltningsutvalget sak 26/19

Plankart revidert mars 2019

Bestemmelser revidert mars 2019

Planbeskrivelse revidert mars 2019

Høringsuttalelser etter 2. gangs offentlig ettersyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g ettersyn opp mot forvaltningsutvalgets reviderte planforslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08-15
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Kommunenummer: 1037
Organisasjonsnummer: 964 964 076

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 35 77 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Webredaktør: Hege Fåland Ludviksen


Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me