Skriftstørrelse

Hopp til her

Offentlig ettersyn: 10372011003 Områderegulering for Knaben

Forvaltningsutvalget vedtok i møte den 28.03.19, sak 29/19, å legge forslag til områderegulering for Knaben  ut til 1. gangs offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-10, 1. ledd.

Formålet med planen er å ivareta Gruvebyen med sitt særpreg, samt legge til rette for løype- og turvegtraséer og parkering. Med bakgrunn i kommunedelplan for Knaben åpnes det for noe fortetting med fritidsboliger i randsonene av Gruvebyen. Det er utarbeidet byggeskikksveileder for Gruvebyen og formingsveileder for skibruer/underganger.

Siden melding om oppstart er planområdet utvidet noe, jf. ny varsling i 2018, for å få med skog som kan være av betydning for skredfare. Disse skogarealene er vist med egen sikringssone, H190. For å få kartfestet disse sonene, har det vært gjennomført ny skredkartlegging. Flomkartlegging og kulturminneregistrering er også gjennomført.

Formålsgrenser/tomtegrenser for BFF02 og BFF03 må i høringsfasen vurderes og eventuelt justeres i tilknytning til krigsminne på Grinihaugen. Det samme gjelder for formålsgrenser/tomtegrenser/byggegrenser ved BFF21 og BFF22 der det er behov for klarlegging av dagens tomtearealer. I samband med dette vurderes også innspill om ny en hyttetomt nord for BFF21.

Planforslaget inkludert fagrapporter er i høringsperioden utlagt til gjennomsyn i 1. etasje i Rådhuset. Eventuelle merknader til forslaget må sendes skriftlig og være Kvinesdal kommune i hende senest  22.05.19.

PLANDOKUMENTENE:

1. gangs behandling i Forvaltningsutvalget

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Byggeskikksveileder - del 1

Byggeskikksveileder - del 2

Formingsveileder for skibruer/underganger

Skredrapport

Flomrapport

Arkeoligisk registrering

Kulturminner nyere tid og kulturlandskap

 

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08-15
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Kommunenummer: 1037
Organisasjonsnummer: 964 964 076

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 35 77 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Webredaktør: Hege Fåland Ludviksen


Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me