Politisk organisering

Kvinesdal kommunestyre består av 27 representanter med følgende fordeling i perioden 2015 - 2019.

9 representanter fra Arbeiderpartiet

5 representanter fra Fremskrittspartiet

5 representanter fra Høyre som har varaordfører

5 representanter fra Kristelig Folkeparti som har ordføreren

2 representanter fra Senterpartiet

1 representant fra Miljøpartiet De Grønne

Politisk organisasjonskart

Politisk organisasjonskart