Forhåndsstemming

Det vil bli forhåndsstemmemottak på Servicekontoret, i tillegg til en dag på institusjonene. 

Servicekontoret i Nesgata 11 er åpent for forhåndsstemming følgende datoer:

Les mer om hvordan du forhåndsstemmer her