Skriftstørrelse

Hopp til her

Informasjon om barnehagetilbudet i Kvinesdal

Alle barnehagene i Kvinesdal drives av kommunen. ”Barnehageloven”, ”Rammeplan for barnehager” og ”Vedtekter for barnehagene i Kvinesdal” er viktige dokument som legger rammer for driften av barnehagene og de tjenestene brukerne kan forvente å få. Alle disse dokumentene kan du finne via kommunens internettsider.

HVORDAN DU SØKER BARNEHAGEPLASS:

Tjenestebeskrivelse om hvordan du søker barnehageplass og søknadsskjema finner du på kommunens internettsider. Du kan også få opplysning om dette i barnehagene eller i servicekontoret i Rådhuset. Opptak i ledige plasser skjer fortløpende, men plasser som blir ledige fra nytt barnehageår starter i august, fylles opp ved et samordnet
hovedopptak i mars.

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Søknader skal sendes til Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. Det anbefales å benytte elektronisk søknadsskjema.

Alle opplysninger som kan gi prioritet ved opptak, bør komme frem i søknaden. Derfor er det viktig å ha lest opptakskriteriene før du fyller ut søknadsskjemaet.
Opptakskriteriene finner du på våre internettsider. Vær oppmerksom på at noen av kriteriene krever at det leveres dokumentasjon i tillegg til søknaden.

OPPHOLDSTID, FORELDREBETALING, OPPSIGELSE m.v:

Opplysninger om oppholdstid, ferieordning, foreldrebetaling, oppsigelsesfrister og andre praktiske forhold fremgår av vedtektene og øvrige informasjonsskriv som sendes til brukerne.

PEDAGOGISK FUNDAMENT:

Rammeplan for barnehagen redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg , lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.
Planen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Planen har både et her- og nå-perspektiv og et fremtidsperspektiv. Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. En konkretisering av den enkelte barnehages arbeid skal nedfelles i årsplanen.
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Den skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.
Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge men samtidig utfordrende omgivelser.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Den skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Tverrfaglig samarbeid er viktig med tanke på å samordne tiltak for barn med spesielle behov, og gi rett hjelp til rett tid. Barnehagene samarbeider med helsestasjon, familiesenter, barnevernstjeneste, PPT og med skolene i forbindelse med overgang.

OPPLYSNINGER?

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til kommunen, tlf. 38 35 77 00, eller til den enkelte barnehagen.

Austerdalen barnehage

Feda Barnehage

Fjotland Barnehage

Knerten Barnehage 

Rafoss Barnehage

Sentrum Barnehage

Åmotsmarka Barnehage

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08-15
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Kommunenummer: 1037
Organisasjonsnummer: 964 964 076

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 35 77 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Webredaktør: Hege Fåland Ludviksen


Personvern og informasjonskapsler