Oppsigelse

Når må du si opp?

Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse i søknadsportalen hvis du

I kommunale barnehager er det én måneds oppsigelse. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen. Se barnehagenes vedtekter. 

Oppsigelse ved skolestart går automatisk.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Slik sier du opp

Du sier opp dagens barnehageplass via søknadsportalen på nett.