Svar på tilbud om barnehageplass

Vi sender ut skriftelig tilbud til adressen du oppgav på søknaden.

Vi sender ut svar til elektronisk postkasse. Dersom du ikke har elektronisk postkasse, blir svaret sendt til postadressen du har registrert i søknaden. 

Tilbud om plass ved supplerende opptak

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

Tilbud om plass i hovedopptaket

Frist for å svare

Svarer du ikke innen fristen, kan du risikere å miste plassen.

Dersom du takker ja til tilbud om plass

Dersom du takker nei til tilbud om plass

Klage på tilbud om plass

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket. 

Hvis kommunen imøtekommer klagen skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.