Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende

PIO - Pårørendesenteret i Oslo har en landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende.

PIO-senteret tilbyr rådgivning knyttet til den pårørendes livssituasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet.
Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter og pårørendes behov, og kunnskap om hjelpeapparatet.
Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig situasjon.
Rådgivningstelefonen er støttet av Helsedirektoratet.

Åpningstider:

Mandag til fredag kl 10-15 og tirsdag kl 11-19.

Telefon: 22 49 19 22

www.piosenteret.no

Lenke til plakat om PIO