Borgerlig vigsel i Kvinesdal

Fra 1. januar 2018 kan dere gifte dere borgerlig i Kvinesdal kommune. Da overføres borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene.
Les mer om hvordan dere skal gå fram for å gifte dere i Kvinesdal kommune og hvilke dokumenter som må fylles ut.

Planlegger dere bryllup?

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.
Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.
Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider, men det er også mulig å sende det via post.
Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

HVORDAN BESTILLER VI VIGSEL I KOMMUNEN?

Bestilling av tid for vigsel kan gjøres på forhånd, men sak blir ikke opprettet før kommunen har mottatt prøvingsattesten. Dere vil motta en bekreftelse angående avtalt tid for vigselen, samt annen informasjon.
Dersom dere ikke har bedt folkeregisteret sende prøvingsattesten direkte til kommunen, må dere selv sende originalen til Kvinesdal kommune i god tid før vigselen. Kommunens adresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal. Vi sender dere en bekreftelse når vi har mottatt prøvingsattesten.

HVEM KAN Vie oss?

I Kvinesdal kommune er det ordfører Per Sverre Kvinlaug som gjennomfører vigsler.
Dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer for han, kan varaordfører Lena Rannestad Kloster gjennomføre vigselen. Dersom dere ikke ønsker å bli viet av en politiker, eller at tidspunktet ikke passer hverken for ordfører eller varaordfører, kan Geir Bruli som er kommunalt ansatt vie dere.

HVOR OG NÅR KAN VI GIFTE OSS?

Borgerlige vigsler i Kvinesdal kommune tilbys onsdager, torsdager og fredager i tidsrommet kl. 1100-1400. I tillegg tilbys vigsler 1 lørdag i mai, juni, juli og august.
Borgerlige vigsler i Kvinesdal kommune skal som hovedregel finne sted i Kvinesdal rådhus eller Kvinesdal kulturhus. Dersom dere ønsker utendørsvigsel, så ta det opp når dere kontakter kommunen for å bestille vigsel, så vil vi vurdere om det er mulig å få til.

HVA KOSTER DET Å GIFTE SEG ?

Følgende betalingssatser gjelder for borgerlige vigsler i Kvinesdal kommune:
Kr. 1.028.- for kommunens egne innbyggere og personer som fyller vilkårene for å kunne inngå ekteskap i Norge for vigsler som finner sted etter kl. 1400 og/eller på annet sted enn det ordinære tilbudet og på lørdager
Kr. 720.- for andre enn kommunens innbyggere som finner sted innenfor det ordinære tilbudet om tid og sted.
Kr. 1.028.- for andre enn kommunes innbyggere som finner sted etter kl. 1400 og/eller på annet sted enn det ordinære tilbudet og på lørdager.

PRAKTISK INFORMASJON OM VIELSEN

Dere har anledning til å pynte vigselslokalet med lys og blomster. Dere kan også ha kunstneriske innslag som musikk eller diktlesing under vielsen. Vennligst gi beskjed om hva dere ønsker på forhånd. Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere avtale på forhånd hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk.
For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

HVORDAN FOREGÅR SEREMONIEN?

Original prøvingsattest må være tilstede og paret må vise legitimasjon før seremonien starter. Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
Det skal være 2 vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men ved behov kan kommunen være behjelpelig og stille med vitner.
Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Ordføreren, varaordføreren eller den oppnevnte kommunale ansatte står for vigselen. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når dere er erklært som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.
Det er anledning til å ta bilder eller filme under og etter seremonien.

LENKER

Vigselsformular (bokmål) som leses opp under vigselen

Procedure for a civil marriage

Ekteskapsloven

Regler for å gifte seg i utlandet på departementets nettsted