Den kulturelle skolesekken


Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
Informasjon om den kulturelleskolesekken