Inner10er ungdomshus

logo Inner10er

Målsetting

INNER10er ungdomshus skal gi all ungdom mellom 13-18 år som ønsker det, et variert og positivt fritidstilbud i sentrum. Ungdomshuset skal gi medlemmene en reell mulighet til selv å delta aktivt i driften av klubben ("deltakerstyring"), utforming av aktiviteter og program.
Medlemmene skal gjennom allmøte og hovedstyre ha en avgjørende myndighet over klubbens drift
og innhold.

Hovedstyret

INNER10er ungdomshus skal ha et hovedstyre på 8 medlemmer som skal i sin helhet drive ungdomshuset sammen med tre kommunale ansatte.
- Cafe
- Inngang
- Trivsel
- Media
- Teknisk/musikk

Medlemskap

INNER10er ungdomshus er basert på medlemskap, men også ikkemedlemmer som er innenfor den gitte aldersgrensene kan ha adgang til klubben.
Ungdomshus er åpen for barn og unge fra og med 8. klasse til og 3. vgs.
Medlemmer som fyller 18 år, har mulighet til å delta på klubben som hjelpearbeidere e.l.

Åpningstider

Kvinesdal ungdomshus begynner oppstart av klubben med onsdager 18.00-21.00 og fredager 19.00-23.00 som klubbkvelder.

Medlemskontingent

I oppstarten av ungdomshuset har vi satt årsmedlemskap til 300,- halvt år 200,- og 30 ,- i billettpris. Dette blir gjennomgått en gang i år, og eventuelt justert av klubbleder i samråd med hovedstyret.

Rusmiddel

Det er ikke tillatt å nyte rusmidler i klubben sine lokaler. Alle arrangement, turer o.l. i klubbens regi skal være rusfrie. Personer som har inntatt rusmiddel blir bortvist fra klubbens lokaler. Ved flere forsøk, blir konsekvensen 3 måneder utvisning.

Innhold

INNER10er ungdomshus har som innhold i 1.etasje:

- Chill/avslapningssone med 6x4m sofa
- Cafe sone
- Inngangssone med garderobe
- Scene/musikk sone
- Møte/bordspill sone
- Spillsone (ping/pong, biljard, fooseball)
- Tvspill sone med tre tv og spillkonsoller (xbox, playstation, Wii)
- Sanitær/vaskerom
- Det er lagt inn ladestasjoner rundt om i lokalet, så det er gode muligheter for å lade mobiler og lignende.

Åpningsfest

Torsdag 2. mai vil det være et åpningsarrangement for alle. Det vil bli aktiviteter og konsert i sentrum.
Fredag 3. mai er første klubbkveld for ungdommene (19.00 - 23.00)
Lørdag 4. mai vil ungdomshuset sammen med KUNG ha en ungdomsaktivitet på Åmodt, og en stand for medlemsregistrering.

Under åpningshelgen vil medlemsprisene være halvpris, 150,- for årskort (2019/2020).