Inner10er ungdomshus - meld deg inn

logo Inner10er

Målsetting

INNER10er ungdomshus skal gi all ungdom mellom 13-18 år som ønsker det, et variert og positivt fritidstilbud i sentrum. Ungdomshuset skal gi medlemmene en reell mulighet til selv å delta aktivt i driften av klubben ("deltakerstyring"), utforming av aktiviteter og program.
Medlemmene skal gjennom allmøte og hovedstyre ha en avgjørende myndighet over klubbens drift
og innhold.

    
    
    
Joomla forms builder by JoomlaShine