Vekstfinansiering for landbruket

Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da har Innovasjon Norge tjenester for deg.

Innovasjon Norge ønsker å gjøre deg som er tilknyttet landbruket og reinnæringen mer konkurransedyktig, og vil derfor stimulere til at din bedrift vokser.

Hvem kan få finansiering?
Les mer om ordningen på Innovasjon Norges nettsider