Skriftstørrelse

Hopp til her

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Kvinesdal

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Kvinesdal.

 1. Med hjemmel i opplæringslovens § 2.9 har Kvinesdal kommune vedtatt følgende ordensreglement som forskrift for grunnskolene i kommunen,. 
 2. Forskriften gjelder for samtlige skoler i kommunen som et tillegg til bestemmelsene i Opplæringsloven og forskriftene til denne loven. 
 3. Den enkelte skoles samarbeidsutvalg kan vedta ”lokale bestemmelser/retningslinjer” i tillegg til dette reglementet.
 4. Hver skole skal ha skriftlige rutiner for å avdekke og håndtere avvik fra Opplæringslovens § 9a.
 5. Alle skolene skal ha ”Evakueringsplan” og ”Kriseplan for uforutsette hendelser”. 
 6. Alle skolene skal følge opp kommunens internkontrollsystem som også ivaretar forskrift om miljørettet helsevern.

Felles regler for skolene i Kvinesdal.

 1. Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring (Oppl.loven § 2-1). Rektor kan gi elever permisjon i inntil to uker pr. skoleår (Oppl.loven § 2-11).
 2. Alle elever har rett til trygghet og et godt fysisk og psykososialt skolemiljø (Oppl.loven § 9a-11).
 3. Alle skal være høflige, hjelpsomme og vise hensyn og gjensidig respekt. (Banning, slåssing og forstyrrelse av lek/arbeid er eksempler på at en ikke tar hensyn.)
 4. Ingen form for mobbing, diskriminering, vold eller hærverk skal aksepteres.
 5. Alle skal vise forsiktighet i sin omgang med andres og skolens eiendeler.
 6. Alle skal møte presis til timer og avtaler.
 7. Alle har rett til arbeidsro. Lærer har plikt til å pålegge elevene å holde orden og ro, og elevene har plikt til å rette seg etter det læreren bestemmer.
 8. Alle har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolens område.
 9. Det er ikke tillatt å bruke eller ha med seg tobakk eller rusmidler på skolens område.
 10. Hver skole skal ha egne bestemmelser om bruk av sykkel, rullebrett, rulleskøyter, mobiltelefon el. andre private gjenstander på skolens område i skoletida.
 11. Passord til datamaskiner, nettverk og programvare som skolen har gitt tilgang til, er strengt personlig og må ikke gjøres kjent for andre.
 12. Det er ikke tillatt å oppsøke internettsteder som inneholder materiale preget av vold, rasisme og usømmelighet, eller laste ned fra slike steder. Personlige opplysninger om seg selv eller andre elever, må ikke gjøres kjent for andre på internett.

Brudd på disse ordensreglene kan føre til følgende straffetiltak:

1.1. Tilsnakk / Irettesettelse fra lærer.
1.2. Tilsnakk / Irettesettelse fra rektor.
1.3. Beslag av ulovlige gjenstander.
1.4. Melding til heimen og involvering av foresatte.
1.5. Pålegg om å være på skolen før eller etter vanlig skoletid.
1.6. Pålegg om å rette opp skadeverk.
1.7. Erstatningstiltak i.h.t. lov om skadeserstatning. Erstatningstiltaket bør til vanlig gjennomføres i samarbeid med foreldre/foresatte.
1.8. Bortvising i.h.t. lovens § 2 – 10 med merknader.
1.9. Nedsatt karakter i orden / oppførsel.
1.10. Midlertidig eller varig flytting til annen gruppe.
1.11. Flytting til annen skole (Oppl.loven § 8-1)
1.12. Andre tiltak kan bare benyttes når de er hjemlet i lover, forskrifter eller annet regelverk.

Saksbehandling:

 1. 1. Straff bør iverksettes så raskt som mulig etter at en regel er brutt.
 2. 2. Straffetiltak bør stå i rimelig forhold til regelbruddet.
 3. 3. Før det blir besluttet å gi en elev refsing, f.eks. bortvising, skal eleven få anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta beslutninga.
 4. 4. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Bare den / de som er skyldige i regelbrudd skal straffes.
 5. 5. Fysisk straff og annen krenkende behandling av elever må ikke benyttes (Oppl.loven § 2-9).

Forskriften om ordensregler i grunnskolen i Kvinesdal er vedtatt i møte i Driftsutvalget 05.04.2006, og gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08-15
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Kommunenummer: 1037
Organisasjonsnummer: 964 964 076

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 35 77 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Webredaktør: Hege Fåland Ludviksen


Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me