Skriftstørrelse

Hopp til her

Forskrift om skolekretsordning i Kvinesdal kommune

(Vedtatt i kommunestyret 18.06.08, sak 159/08.)

Det henvises til opplæringsloven, § 8-1. Loven sier at ”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.” Siste leddet i samme lovparagraf lyder: ”Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.” Med utgangspunkt i nevnte bestemmelser, og i.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 36/08, fastsettes flg. forskrift om skolekretsordning i Kvinesdal kommune:

1. Antall kretser.

I Kvinesdal kommune er det 5 skolekretser: Feda, Liknes, Austerdalen, Vesterdalen og Kvinlog.

2. Geografisk inndeling.

  1. Feda krets omfatter gnr. 1 – 42, 45 - 46 samt 112, dvs. området vest for Fedafjorden som tidligere tilhørte Feda kommune, samt indre Raustad, og området øst for Fedafjorden langs FV-551 / RV-465 og E-39 fra Guse/Dyrstad til kommunegrensa mot Farsund og Lyngdal.
  2. Liknes krets omfatter gnr. 43 - 44, 47 – 63, 100 – 111, 113 – 132 og 162 – 163, dvs. Kvinesheia langs RV-461 til kommunegrensa mot Lyngdal samt langs FV-551 t.o.m. Dyrli, og området vest for Kvina/Litlåna fra Lervik til Hamre.
  3. Austerdalen krets omfatter gnr. 64 – 99, 164 –167, 169 og 210 – 217. Dette er hele Austerdalen fra og med Hunsbedt/Jerdal til og med Haddeland/Valdro. Grensa mellom Austerdalen og Vesterdalen går mellom Vatland og Versland.
  4. Vesterdalen krets omfatter gnr. 133 – 161 samt 168. Det er Vesterdalen fra og med Svindland til den gamle kommunegrensa ved Narvestad.
  5. Kvinlog krets omfatter gnr. 170 – 209 og 218 – 222, dvs. tidligere Fjotland kommune unntatt tidl. Veggeland krets. Kretsgrensa i Austerdalen går mellom Eiesland og Haddeland/Valdro, mens den i Vesterdalen følger den gamle kommunegrensa.

3. Flytting til annen krets.

Barna skal gå på den skolen som de ut fra sitt bosted sokner til. Når en elev skal flytte fra en krets til en annen, må de foresatte tidligst mulig gi skolen der barnet er elev, melding om dette. Rektor skal straks sende flyttemelding. I særlige tilfeller og etter sakkyndig tilråding (f. eks. fra PPT), kan det fattes vedtak om at et barn skal fortsette å gå på skolen i den kretsen som familien har flyttet fra. Under forutsetning av at kommunen ikke påføres økte kostnader, f. eks. ved økt bemanning, kan foresatte få anledning til å velge at deres barn kan gå på en annen skole i kommunen enn den skolen som de ut fra kretsordningen tilhører. Hvis foreldre benytter seg av denne muligheten for skolevalg, må de selv ta ansvar for å betale skoleskyssen og om nødvendig også for å organisere transportordning. 

4. Skoletilbud i kretsene.

  1. Kvinlog krets har kombinert barne-/ungdomsskole (1.-10. årstrinn). 
  2. Feda, Austerdalen og Vesterdalen krets har egen barneskole (1.-7. årstrinn). Ungdomsskoleelevene (8.-10. årstrinn) går ved Kvinesdal ungdomsskole.
  3. Liknes krets har 2 skoler. Barnetrinnet (1.-7. årstrinn) går ved Liknes skole, mens ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn) går ved Kvinesdal ungdomsskole.
  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08-15
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Kommunenummer: 1037
Organisasjonsnummer: 964 964 076

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 35 77 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Webredaktør: Hege Fåland Ludviksen


Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me