Beregning av kommunale avgifter

Kvinesdal kommune sender ut faktura på kommunale avgifter 2 ganger pr. år. Satser vedtas i Kommunestyrets desember-møte hvert år og publiseres i lokalavisen Agder og på våre nettsider.

Faktura for renovasjon og slamtømming sendes ut av IRS (Interkommunalt Renovasjonsselskap for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal) 
nettsted: www.erikstemmen.no eller tlf. 38 32 60 80


1.TERMIN (gjelder for 01.01.-30.06) med Forfall 01.april Inneholder følgende:

Avregning for året før:

For 1 termin:
2.TERMIN (gjelder for 01.07 - 31.12) med Forfall 01.oktober Inneholder følgende:

 Se de kommunale avgiftene her